Số lượt truy cập
21429235
Dự án, hạng mục
Hạng mục “Triển khai, cập nhật, bổ sung chức năng chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông theo Nghị quyết 36a tại Sở Xây dựng” (10/11/2017 15:33)

1.  Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

2.  Nội dung thực hiện:

-     Hiệu chỉnh chức năng chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông theo Nghị quyết 36a.

-     Triển khai chức năng chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông theo Nghị quyết 36a tại Sở Xây dựng.

3.  Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp thành phố.

4.  Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng.

5.  Thời gian thực hiện: Năm 2017 – 2018.

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/