Số lượt truy cập
21429272
Định hướng phát triển
Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 (14/2/2014 08:43)

1. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ so với năm 2013. Tiếp tục tăng cường hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đạt trên 95%; bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhất là quản trị mạng và khai thác ứng dụng các phần mềm cho cán bộ, công chức trực tiếp làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng để doanh nghiệp và người dân hiểu rõ, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình thực hiện; triển khai thực hiện Phương án kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Sở theo hướng tinh gọn, góp phần làm tăng hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, thực thi nhiệm vụ.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2011 - 2015, phấn đấu trong năm 2013 phát triển khoảng 8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng, nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người lên 16,8 m2/người. Triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình phát triển nhà ở, gồm: (i) Hoàn thành 02 dự án nhà ở xã hội, quy mô 793 căn, tổng diện tích sàn xây dựng 67.148 m2; (ii) Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng 07 khối nhà còn lại của Đại học Quốc gia Thành phố, đáp ứng khoảng 13.500 chỗ ở sinh viên; (iii) Hoàn thành 01 dự án nhà lưu trú công nhân KCX Linh Trung, diện tích sàn xây dựng 18.180m2, đáp ứng 2.500 chỗ và  khởi công 03 dự án với diện tích sàn xây dựng 121.377m2, đáp ứng 10.340 chỗ; (iv) Khởi công xây dựng mới, thay thế 22 lô chung cư, với quy mô khoảng 3.287 căn hộ, với 205.056m2 sàn xây dựng; (v) Dự kiến hoàn thành khoảng 3.000 căn hộ chung cư tái định cư thuộc chương trình ĐTXD 30.000 căn; (vi) Dự kiến bàn giao 2.282 căn thuộc chương trình 12.500 căn phục vụ TĐC Khu ĐTM Thủ Thiêm; (vii) di dời 309 hộ thuộc chương trình di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch. 

3. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc định hướng, kiểm soát và điều tiết để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản và Đề án phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua.

4. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà ở và công trình thuộc các loại hình sở hữu, tập trung các loại nhà đặc thù như nhà cao tầng, nhà chung cư, biệt thự,... Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bán nhà theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác quỹ nhà ở còn lại thuộc diện không bán.

5. Đảm bảo 100% hồ sơ cấp phép xây dựng; thẩm định, phê duyệt dự án, có ý kiến thiết kế cơ sở thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được giải quyết đúng hạn quy định, tăng cường công tác quản lý trong phạm vi toàn ngành về công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng sau phép. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư, hạn chế các trường hợp điều chỉnh dự án, gây lãng phí vốn ngân sách thành phố.

6. Đảm bảo 100% hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài được giải quyết đúng thời hạn quy định, không yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần; lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra định kỳ các nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng, kịp thời hướng dẫn việc điều chỉnh đơn giá, định mức xây dựng phù hợp với các biến động của thị trường.

7. Đảm bảo 100% hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề các loại được giải quyết đúng thời hạn quy định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra phòng ngừa tình trạng và nghiên cứu biện pháp xử lý đối với những trường hợp nộp bằng cấp giả khi xin cấp các loại chứng chỉ hành nghề xây dựng.

8. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn thành phố, phấn đấu kéo giảm tỷ lệ xây dựng sai phép, không phép từ 10- 12%. Công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa UBND các quận,huyện, phường, xã (thị trấn); giải quyết hồ sơ khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng thời hạn, quy trình, quy định pháp luật.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình; công tác kiểm tra chất lượng công trình, công tác giám định tư pháp xây dựng, công tác phổ biến, khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong ngành xây dựng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực này.

10. Nâng cao vai trò tham mưu, định hướng và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn thành phố ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển VLXD trên địa bàn thành phố đến năm 2020.

11. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành và quận, huyện thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của ngành xây dựng liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị, tạo chuyển biến trong công tác này. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới kiểu mẫu, các chính sách, giải pháp phát triển đô thị.

12. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 – 2015. Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng, rất mong nhận được sự hợp tác của Cục Thống kê thành phố.

(Theo báo cáo 11186/SXD-KHĐT ngày 26/12/2013)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/