Số lượt truy cập
21429214
Định hướng phát triển
28 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2014 (10/3/2014 08:41)

I. 4 chỉ tiêu về kinh tế

1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn dự kiến tăng 9,5% -10%.

2. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến chiếm khoảng 31% GDP.

3. Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: 10%.

4. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn cả nước.

II. 12 chỉ tiêu về xã hội

1. Số lao động được giải quyết việc làm: 265.000 lượt người.

2. Số lao động được tạo việc làm mới: 120.000 người.

3. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề: 68%.

4. Tỷ lệ thất nghiệp: 4,7%.

5. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố (thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm): 6,8%.

6. Tỷ lệ sinh: 14,02%0

7. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: <8 %0

8. Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 42 giường.

9. Số bác sĩ trên 1 vạn dân: 14,5 bác sĩ.

10. Diện tích nhà ở bình quân đầu người: 16,9 m2.

11. Số vụ ùn tắc giao thông trên 30 phút: hạn chế mức thấp nhất về số vụ.

12. số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông: kéo giảm từ 5% - 10% trên cả ba mặt.

III. 12 chỉ tiêu về MÔI TRƯỜNG

1. Số lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng: 650 triệu lượt hành khách.

2. Tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch: 90%.

3. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 99,5%.

4. Tỷ lệ diện tích che phủ rừng và cây xanh phân tán quy đổi trên tổng diện tích đất tự nhiên đến cuối năm 2014: 39,8%.

5. Tỷ lệ chất thải rắn thông thường ở đô thị được thu gom, xử lý: 100%.

6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được thu gom, xử lý: 100%.

7. Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý: 100%.

8. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%.

9. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 100%.

10.Tỷ lệ xử lý nước thải y tế: 100%.

11. Số điểm ngập nước do mưa được giảm trên tổng số các điểm ngập nước hiện nay: giảm 6/11 điểm ngập nước do mưa.

12. Số điểm ngập nước do triều được giảm trên tổng số các điểm ngập nước hiện nay : 1/3 điểm ngập nặng còn lại.

(Nguồn: Tạp chí Sài Gòn Đầu tư và Xây dựng)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/