Số lượt truy cập
21429243
Định hướng phát triển
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Sở Xây dựng (15/7/2015 10:26)

1. Tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và Đề án, Chương trình trọng điểm theo Kế hoạch đã đề ra.

1. Tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và Đề án, Chương trình trọng điểm theo Kế hoạch đã đề ra.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, gắn với việc tổ chức phổ biến và triển khai các Nghị định của Chính phủ liên quan đến hoạt động xây dựng, với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ, giao dịch; thực hiện triệt để việc công khai về trình tự, thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu, thời gian và lệ phí. Đồng thời, phối hợp với Sở - ngành để thống nhất tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến trách nhiệm của Sở.

3. Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý, tính chính xác trong công tác tham mưu của ngành, đảm bảo có cơ sở lý luận và thực tiễn chặt chẽ, khoa học, từ công tác thống kê, tổng hợp số liệu, tình hình đến công cụ cập nhật, phương pháp thống kê, lưu giữ.

4. Chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, bám sát thực trạng công tác quản lý nhà nước của ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố, để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế. Nâng cao tính chủ động của ngành trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quản lý chi phi đầu tư xây dựng; cấp Giấy phép xây dựng; quản lý vật liệu xây dựng; quản lý trật tự xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; phát triển đô thị; phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý nhà ở và công sở.

5. Tổ chức các Hội thảo chuyên ngành, vừa tập hợp ý kiến chuyên môn của các nhà khoa học, các doanh nghiệp, vừa tổng kết thực tiễn và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhà nước của ngành xây dựng.

6. Kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình, dự án trọng điểm của Thành phố, để giải quyết vướng mắc, khó khăn và đôn đốc giải quyết dứt điểm tạm cư theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, trọng tâm là: Các dự án trong Chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm; các Dự ántrong Chương trình tái định cư của Thành phố; các chung cư hư hỏng nặng, xuống cấp.

7. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về tình hình thị trường bất động sản, trong đó, tập trung kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các Dự án phát triển nhà ở, khu đô thị đang triển khai đầu tư xây dựng và các Dự án ngưng triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố; kiểm tra việc huy động vốn đối với hình thức bán sản phẩm hình thành trong tương lai và tăng cường quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản theo quy định. Trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố.

8. Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý triệt để hành vi vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng; đồng thời, xây dựng hệ thống các giải pháp toàn diện để khắc phục, chấn chỉnh tình trạng vi phạm Quy tắc ứng xử, nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ của công chức, Thanh tra viên, nhân viên Thanh tra xây dựng, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng Thanh tra xây dựng “Chuyên nghiệp, thống nhất và trong sạch”.

9. Nâng cao chất lượng công việc theo hướng cải tiến quy trình, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức và người lao động theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới; mỗi cán bộ, công chức và người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/