Số lượt truy cập
21429206
Thông báo mời chào hàng gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy văn phòng" (26/8/2016 13:29)

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy văn phòng.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Giá gói thầu: 437.173.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp máy vi tính để bàn, máy in laser, máy fax, máy ảnh, thước đo laser và máy lạnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm trang thiết bị văn phòng 2016.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không tự chủ của Sở Xây dựng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00, ngày 29/8/2016 đến trước 10 giờ 00, ngày 08/9/2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, 60 Trương Định, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08. 39325269, Email: sxd@tphcm.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 6.500.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu năm trăm ngàn đồng); Bảo đảm bằng đặc cọc tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 08/9/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 ngày 08/9/2016.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/