Số lượt truy cập
21429280
Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị văn phòng (21/9/2017 08:34)

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị văn phòng.

- Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm trang thiết bị văn phòng 2017.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không tự chủ của Sở Xây dựng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ).

- Phương thức hợp đồng: trọn gói.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, chọn nhà thầu trong nước.

- Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu trực tiếp.

- Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 22/9/2017 đến trước 9 giờ 00, ngày 29/9/2017.

- Địa điểm : Văn phòng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, 60 Trương Định, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028. 39325269, Email: sxd@tphcm.gov.vn.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 ngày 29/9/2016.

- Hình thức đảm bảo: Bằng thư bảo lãnh ngân hàng ngân hàng hoặc Séc bảo chi.

- Số tiền đảm bảo: 6.650.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/