Số lượt truy cập
21429203
Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học (5/11/2013 10:17)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Sở Xây dựng.

 

- Địa chỉ: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại : (08) 3932 5345 - Fax : (08) 3932 5269

2. Tên dự án: Ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ quản lý hồ sơ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tại Sở xây dựng.

3. Loại hạng mục: Hạng mục thuộc nhóm C:

4. Tên chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học.

6. Giá gói thầu: 560.800.000 đồng.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

- Tên bên mời thầu: Sở Xây dựng.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học.

- Tên dự án: Ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ quản lý hồ sơ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tại Sở Xây dựng.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 07 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2013 đến 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2013 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa chỉ phát hành: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08) 3932 5345 - Fax : (08) 3932 5269

- Giá bán : 1.000.000 (Một triệu đồng).

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2013 tại Sở Xây dựng.

- Thời gian mở thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2013 tại Sở Xây dựng.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/