Số lượt truy cập
21429211
Thông báo mời chào hàng gói thầu "Xây dựng và triển khai phần mềm tại Sở Xây dựng" (28/4/2014 14:29)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Tên hạng mục: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Xây dựng và triển khai phần mềm tại Sở Xây dựng.

6. Giá gói thầu: 460.074.268 đồng.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

- Tên bên mời thầu: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Xây dựng và triển khai phần mềm tại Sở Xây dựng.

- Tên hạng mục: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng.

- Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp của thành phố.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 07 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2014 đến 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2014 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Tổ Công nghệ thông tin – Văn phòng Sở Xây dựng, số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại:  39326214, Số nội bộ (101 gặp C. Như)     Fax: 39325269

- Giá bán : 300.000 (Ba trăm ngàn đồng).

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2014 tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/