Số lượt truy cập
21429259
Dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin” tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (8/9/2015 13:22)

Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu chính: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng phục vụ xây dựng hệ thống thông tin quản lý xây dựng.

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin.

Loại dự án: Nhóm C.

Thời gian thực hiện dự án: 2015 – 2016.

Kinh phí dự án: 4.656.104.924 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm năm mươi sáu triệu một trăm lẻ bốn ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng) từ nguồn ngân sách tập trung của thành phố.

Tình trạng dự án: Đang lập hồ sơ mời thầu.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/