Số lượt truy cập
21213289
DANH SÁCH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO QCVN 16:2014/BXD
Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD (5/3/2018 13:37)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/