Số lượt truy cập
21213284
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Công văn số 17363/SXD-PTN&TTBĐS ngày 06/11/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 741 căn hộ tại khối B2 và A, Dự án Khu chung cư Song Ngọc tại Phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh (16/11/2017 07:47)

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 53/2017/SN-BQLDA ngày 13 tháng 10 năm 2017 và Hồ sơ (Biên nhận số 157/TNHS-HĐV ngày 13 tháng 10 năm 2017) của Công ty TNHH May Song Ngọc về việc đề nghị xác nhận nhà ở thương mại hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua đối với 741 căn hộ (khối B2 là 270 căn hộ và Khối A (A1&A2) là 471 căn hộ) thuộc Dự án Khu chung cư Song Ngọc tại số 1-1A đường Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Dự án). Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thông tin dự án

- Tên dự án             : Dự án Khu chung cư Song Ngọc;

- Địa điểm dự án     : Số 1-1A đường Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8;

- Tên chủ đầu tư     : Công ty TNHH May Song Ngọc;

- Quy mô dự án      : 989 căn hộ, trong đó: Khối A là 471 căn hộ (Khối A1 là 234 căn hộ và khối A2 là 237 căn hộ) và Khối B là 518 căn hộ (Khối B1 là 248 căn hộ và khối B2 là 270 căn hộ)(theo Giấy phép xây dựng số 145/GPXD ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Sở Xây dựng).

-  Về thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua: Sở Xây dựng đã xác nhận 248 căn hộ tại khối B1 thuộc Dự án Khu chung cư Song Ngọc tại số 1-1A đường Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8 (Văn bản số 11752/SXD-PTN&TTBĐS ngày 03 tháng 8 năm 2017).

2. Về Pháp Lý dự án

2.1. Về pháp lý quyền sử dụng đất

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CC336426 (vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 57830) ngày 10 tháng 10 năm 2016 cho Công ty TNHH May Song Ngọc tại thửa đất số 25, tờ bản đồ số 65, Bộ địa chính Phường 6, Quận 8 (theo tài liệu đo năm 2001); địa chỉ Phường 6, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; diện tích đất là 15,432 m2; hình thức sử dụng đất là sử dụng riêng; mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị (xây dựng chung cư); thời hạn sử dụng là lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 7050/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013và Công văn số 648/UBND-ĐTMT ngày 05 tháng 02 năm 2015của Ủy ban nhân dân thành phố;

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 7190/QĐ-UBND về duyệt phương án giá đất theo giá thị trường đối với khu đất của Dự án để Công ty TNHH May Song Ngọc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất đầu tư xây dựng khu chung cư là 11.922.976.000 đồng (mức giá trị quyền sử dụng đất nêu trên được xác định tương ứng theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại Văn bản số 2927/UBND-ĐTMT ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 8 đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tại Văn bản số 648/UBND-ĐTMT ngày 05 tháng 02 năm 2015)

Công ty TNHH May Song Ngọc đã nộp tiền sử dụng đất và đã được Chi cục thuế Quận 8 xác nhận số tiền thuế đã nộp tại Thông báo số 3118/TB-CCT ngày 29 tháng 3 năm 2016 và số 6463/TB-CCT ngày 21 tháng 6 năm 2016 với số tiền là 11.992.976.000 đồng;

2.2. Về hồ sơ dự án

Dự án do Công ty TNHH May Song Ngọc làm chủ đầu tư đã được Sở Xây dựng phê duyệt dự án tại Quyết định số 85/QĐ-SXD-TĐDA ngày 30 tháng 6 năm 2010;

Ngày 13 tháng 6 năm 2014, Sở Quy hoạch kiến trúc có Văn bản số 1904/SQHKT-QHKV1 cung cấp các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án, Ủy ban nhân dân Quận 8 thỏa thuận tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500 và phương án kiến trúc công trình điều chỉnh tại Văn bản số 2927/UBND-ĐT ngày 23 tháng 7năm 2014, theo đó quy mô dự án được điều chỉnh từ 547 căn hộ thành 989 căn hộ, quy mô dân số từ 2.188 lên 2.388 người, tầng cao là 20 tầng;

Ngày 06 tháng 01 năm 2015, Sở Xây dựng có Văn bản số 69/SXD-TĐDA trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho Công ty TNHH May Song Ngọc thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500 và phương án kiến trúc công trình nêu trên và liên hệ với cơ quan chức năng thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định;

Ngày 05 tháng 02 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố có Văn bản số 648/UBND-ĐTMT, chấp thuận chủ trương xử lý theo đề nghị của Sở Xây dựng theo Văn bản số 69/SXD-TĐDA ngày 06 tháng 01 năm 2015.  

2.3. Về Thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Dự án đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình tại Thông báo số 04/HĐXD-KTXD ngày 11 tháng 01 năm 2016;

2.4. Về giấy phép xây dựng của dự án: Dự án đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 145/GPXD ngày 30 tháng 8 năm 2016 với quy mô là là 989 căn hộ, trong đó: Khối A là 471 căn hộ (Khối A1 là 234 căn hộ và khối A2 là 237 căn hộ) và Khối B là 518 căn hộ (Khối B1 là 248 căn hộ và khối B2 là 270 căn hộ).

2.5. Về Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà: Dự án có vị trí mặt tiền đường Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8; Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát (Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị & kiểm định xây dựng CONINCO (thành phố Hà Nội)), Đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình) có Biên bản nghiệm thu số 02/NTGĐ/PN ngày 28 tháng 8 năm 2017, Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn phần ngầm khối A và B2 thuộc Dự án.

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

Hiện nay, Dự án đã được Công ty TNHH May Song Ngọc thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai của Dự án tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Phú Nhuận (Ngân hàng SHB);

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Ngân hàng SHB có Văn bản số 778/TB-SHB.PNđồng ý cho Công ty TNHH May Song Ngọc không phải giải chấp và được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án theo quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng SHB. Công ty TNHH May Song Ngọc có trách nhiệm chuyển toàn bộ số tiền từ việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai về Ngân hàng SHB để trả nợ gốc, lãi theo quy định của Ngân hàng SHB và Pháp luật; thực hiện đúng các nội dung cam kết được nêu trong các hợp đồng tín dụng, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại Dự án giữa Ngân hàng SHB và Công ty TNHH May Song Ngọc.

4. Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng

Ngày 06 tháng 5 năm 2017, Ngân hàng SHB có Văn bản số 289/TB-SHB cam kết phát hành thư bảo lãnh bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai, theo đó, Ngân hàng SHB chấp thuận cam kết phát hành thư bảo lãnh bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai đối với Công ty TNHH May Song Ngọc để thực hiện dự án Khu chung cư Song Ngọc (chung cư Tara Residence) tai địa chỉ số 1A Khu công nghiệp Bình Đăng, đường Tạ Quang Bửu, phường 6, Quận 8, với nội dung: Ngân hàng SHB có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho Quý khách hàng theo quy định tại Hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở và Thư bảo lãnh trong trường hợp Bên được bảo lãnh không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và quý khách hàng có văn bản yêu cầu Ngân hàng SHB thực hiện nghĩa vụ; cam kết này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 31 năm 3 năm 2019.

5. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, 741 căn hộ (khối B2 là 270 căn hộ và Khối A (A1&A2) là 471 căn hộ) thuộc Dự án Khu chung cư Song Ngọc tại số 1-1A đường Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH May Song Ngọc làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

6. Trách nhiệm của Công ty TNHH May Song Ngọc

6.1. Thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản;

6.2. Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng  là“Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng” đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

6.3. Hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng phải xác định rõ về diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng và diện tích chỗ để xe của công trình theo quy định tại Điều 100 và 101 của Luật Nhà ở 2014 đảm bảo theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 13150/SXD-TĐDA ngày 29 tháng 8 năm 2017 và cam kết của Công ty tại Văn bản số 52/2017/SN-BQLDA và số 53/2017/SN-BQLDA ngày 13 tháng 10 năm 2017;

6.4. Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Ngân hàng SHB tại Văn bản số Văn bản số 778/TB-SHB.PN ngày 19 tháng 6 năm 2017.

 

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  3  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/