Số lượt truy cập
21427304
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Quyết định số 1890/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/12/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1903/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/12/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1868/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2018 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung thông tin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1901/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/12/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1892/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/12/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1891/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/12/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bồ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1885/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/12/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1887/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/12/2018 của Sở Xây dựng về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Thông báo số 15608/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 17/12/2018 của Sở Xây dựng về hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 1867/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2018 của Sở Xây dựng về điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Quyết định số 1867/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2018 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1866/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (do bị mất)  
Quyết định số 1886/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/12/2018 của Sở Xây dựng về cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Danh sách tổ chức đủ điều kiển cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Thông báo số 670/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 14/01/2019 của Sở Xây dựng  
Thông báo số 343/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 01 năm 2019  
Quyết định số 1884/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/12/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1895/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/12/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 1896/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/12/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tai Nghị định số 100/2018/NĐ-CP  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/