Số lượt truy cập
19660921
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Thông báo số 5829/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 23/5/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (kỳ 11/2018)

Xem tiếp

Thông báo số 5828/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 23/5/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (kỳ V/2018)

Xem tiếp

Thông báo số 5827/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 23/5/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (kỳ 10 năm 2018)

Xem tiếp

Thông báo số 08/TB-HĐXD-CCHN ngày 23/5/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 9 năm 2018

Xem tiếp

Quyết định số 518/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 543/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 573/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/5/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Xem tiếp

Quyết định số 574/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/5/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 575/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/5/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 415/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/4/2018 của Sở Xây dựng và Phụ lục Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Công văn số 263i/HĐXD-VP ngày 26/4/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Quyết định số 551/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/5/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  
Quyết định số 416/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Quyết định số 519/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 509/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 271f/HĐXD-VP ngày 02/5/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 508/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 271f/HĐXD-VP ngày 02/5/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 510/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 271f/HĐXD-VP ngày 02/5/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 480/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 277/HĐXD-VP ngày 08/5/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 482/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 277/HĐXD-VP ngày 08/5/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 497/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/4/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 264h/HĐXD-VP ngày 27/4/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Thông báo số 07/TB-HĐXD-CCHN ngày 09/5/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 8 năm 2018  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/