Số lượt truy cập
15603077
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Danh sách thí sinh thi lại Kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ IV/2017 (Lần 2) - Thi Buổi sáng: 08 giờ ngày 27/6/2017

Xem tiếp

Quyết định số 913/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 22/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Xem tiếp

Quyết định số 914/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 22/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Xem tiếp

Thông báo số 11/TB-HĐXD-CCHN ngày 26/6/2017 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 8 năm 2017

Xem tiếp

Thông báo số 9232/TB-SXD-TTDVXD ngày 26/6/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 9 năm 2017)

Xem tiếp

Quyết định số 858/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 14/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân

Xem tiếp

Quyết định số 868/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 20/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân

Xem tiếp

Quyết định số 869/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 20/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Xem tiếp

Thông báo số 8925/TB-SXD-TTDVXD ngày 20/6/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ VI/2017)

Xem tiếp

Đăng tải thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Quyết định số 859/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 14/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức  
Quyết định 757/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 06/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân  
Quyết định 758/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 06/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân  
Quyết định 774/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 08/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức  
Quyết định 775/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 08/6/2017 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức  
Thông báo số 10/TB-HĐXD-CCHN ngày 13/6/2017 về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 7 năm 2017  
Thông báo số 8480/TB-SXD-TTDVXD ngày 12/2/2017 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 8 năm 2017)  
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 06/6/2017 của Sở Xây dựng)  
Quyết định 746/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 31/5/2017 về ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Quyết định số 742/QĐ-SXD-TTDVXD ngày 31/5/2017 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (08) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (08) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/