Số lượt truy cập
18866647
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TIN MỚI NHẤT

Quyết định số 273/QĐ-SXD-VLXD ngày 02/3/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 212/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Quyết định số 214/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 216/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/02/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 126/HĐXD-VP ngày 28/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 208/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 126/HĐXD-VP ngày 28/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 209/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 126/HĐXD-VP ngày 28/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 219/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 126/HĐXD-VP ngày 28/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 206/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 117a/HĐXD-VP ngày 13/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 183/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 117a/HĐXD-VP ngày 13/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp

Phụ lục kèm theo Quyết định số 207/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/02/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 117a/HĐXD-VP ngày 13/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Thông báo số 03/TB-HĐXD-CCHN ngày 06/03/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 4 năm 2018  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 69/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 103/HĐXD-VP ngày 07/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 123/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 104/HĐXD-VP ngày 08/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 141/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 104/HĐXD-VP ngày 08/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 142/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 103/HĐXD-VP ngày 07/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 100/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 103/HĐXD-VP ngày 07/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 68/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 97a/HĐXD-VP ngày 07/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 38/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/01/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 97a/HĐXD-VP ngày 07/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Phụ lục kèm theo Quyết định số 197/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/02/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 113m/HĐXD-VP ngày 12/02/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng  
Quyết định số 282/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/3/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/