Số lượt truy cập
21410515
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Quyết định số 415/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/4/2018 của Sở Xây dựng và Phụ lục Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Công văn số 263i/HĐXD-VP ngày 26/4/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng (15/5/2018 08:00)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/