Số lượt truy cập
19660859
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 8090/SXD-PTN&TTBĐS ngày 06/6/2017 của Sở Xây dựng V/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 476 căn hộ tại dự án Khu thương mại, dịch vụ - căn hộ cao tầng tại phường Bình Thuận, Quận 7 (13/6/2017 14:03)

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản và số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, 476 căn hộ tại dự án Khu thương mại, dịch vụ - căn hộ cao tầng tại phường Bình Thuận, Quận 7 do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Phú Gia An làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Xem chi tiết tại Công văn số 8090/SXD-PTN&TTBĐS ngày 06/6/2017 của Sở Xây dựng V/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 476 căn hộ tại dự án Khu thương mại, dịch vụ - căn hộ cao tầng tại phường Bình Thuận, Quận 7

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/