Số lượt truy cập
19713356
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 8185/SXD-PTN&TTBĐS ngày 07/6/2017 về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 760 căn nhà ở thấp tầng thuộc Dự án Khu dân cư Long Thới – Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh (12/6/2017 10:26)

Căn cứ quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, 760 căn nhà ở thấp tầng thuộc Dự án Khu dân cư Long Thới – Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà làm chủ đầu tư (kèm Bản đồ vị trí phân lô của Công ty phần Đầu tư – Kinh doanh nhà lập ngày 18/5/2017) được xây dựng với quy mô theo Giấy phép dựng số 107/GPXD ngày 11/7/2016 (đính kèm bản vẽ xin phép xây dựng ký hiệu XP 01/01 của Công ty lập ngày 15/05/2016) và Giấy phép xây dựng số 195/GPXD ngày 19/10/2016 (đính kèm bản vẽ xin phép xây dựng ký hiệu XP 01/01 được Công ty lập tháng 09/2016) của Sở Xây dựng là đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (Danh sách đính kèm). Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà có trách nhiệm:

- Thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản;

- Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014,“Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”;

- Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhưng chủ đầu tư không bán, cho thuê mua mà thực hiện thế chấp Quyền sử dụng đất và nhà ở này thì việc bán, cho thuê mua nhà ở này sau khi thế chấp chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Xem chi tiết Công văn số 8185/SXD-PTN&TTBĐS ngày 07/6/2017 về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 760 căn nhà ở thấp tầng thuộc Dự án Khu dân cư Long Thới – Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. (Kèm Danh sách 760 căn nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu dân cư Long Thới - Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh)

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/