Số lượt truy cập
21225214
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 2496/SXD-PTN&TTBĐS ngày 22/02/2018 của Sở Xây dựng v/v đính chính nội dung Công văn số 20092/SXD-PTN&TTBĐS ngày 21/12/2017 của Sở Xây dựng (26/2/2018 08:22)

Công văn số 2496/SXD-PTN&TTBĐS ngày 22/02/2018 của Sở Xây dựng v/v đính chính nội dung Công văn số 20092/SXD-PTN&TTBĐS ngày 21/12/2017 của Sở Xây dựng

Ngày 02/01/2018, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai có Văn bản số 39/CV-QCGL về đề nghị đính chính thông tin quy mô Khu 4 thuộc Dự án Khu dân cư Ven sông – Khu chức năng Số 4, Khu Đô thị mới Nam thành phố, phường Tân Phong, Quận 7, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 21/12/2017, Sở Xây dựng có Công văn số 20092/SXD-PTN&TTBĐS về bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 725 căn hộ block A Khu 4 thuộc Dự án Khu dân cư Ven sông – Khu chức năng Số 4, Khu Đô thị mới Nam thành phố, phường Tân Phong, Quận 7 do Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư. Do sơ xuất trong khâu đánh máy (soạn thảo văn bản) tại Mục 1, thông tin dự án trong Công văn chưa chính xác, đính chính như sau:

- Quy mô: Diện tích đất 11.967,4m2. Tổng số căn hộ 1.212 căn, gồm block A, B, C; trong đó block A 725 căn (đề nghị huy động vốn), block B 487 căn và 453 căn văn phòng kết hợp lưu trú, block C thương mại dịch vụ.”

Thay vì: “- Quy mô: Diện tích đất 11.967,4m2. Tổng số căn hộ 1.212 căn, gồm block A, B, C; trong đó block A 725 căn (đề nghị huy động vốn), block B 487 căn (gồm 453 căn văn phòng kết hợp lưu trú và 34 căn hộ), block C thương mại dịch vụ.”

 

Công văn này là một bộ phận không tách rời với nội dung của các Công văn số 20092/SXD-PTN&TTBĐS ngày 21/12/2017 của Sở Xây dựng./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/