Số lượt truy cập
21213286
Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Tọa đàm “Giải pháp kiểm soát hữu hiệu việc sử dụng cần trục tháp, máy và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố” (22/3/2016 13:24)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 406/UBND-ĐTMT ngày 04/02/2016 về việc quản lý việc sử dụng cần trục tháp, máy và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố, Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 05/02/2016 về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2016; đồng thời, nhằm tìm ra những giải pháp để hạn chế, ngăn ngừa các sự cố xảy ra trong quản lý, sử dụng cần trục tháp, máy và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng đề ra kế hoạch tổ chức buổi Tọa đàm về “Giải pháp kiểm soát hữu hiệu việc sử dụng cần trục tháp, máy và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố” như sau:

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Sở Xây dựng.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, thứ Sáu, ngày 25/3/2016.

- Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng, 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối tượng tham dự: Sở Xây dựng (Trưởng các Phòng chuyên môn, Chánh Thanh tra Sở, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp xây dựng, toàn thể công chức Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban ngành và đơn vị tham gia hoạt động xây dựng, cung cấp thiết bị, kiểm định, các cơ quan truyền thông…

- Số lượng đại biểu tham gia dự kiến: 100 người.

- Nội dung: Các báo cáo tham luận, dự thảo lấy ý kiến sửa đổi Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 và Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/