Số lượt truy cập
18907410
Quản lý nhà công sở
Hội nghị về công tác quản lý, sử dụng và bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (3/4/2017 09:32)

Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; xác định rõ quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Đồng thời thảo luận, trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp tháo gỡ về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết xử lý các khiếu nại liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng và bán nhà.

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị về công tác quản lý, sử dụng và bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 04 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng, số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3

Nội dung Hội nghị:

- Phát biểu của Lãnh đạo Sở Xây dựng

- Báo cáo sơ kết công tác quản lý, sử dụng và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (kèm theo cẩm nang hướng dẫn lập hồ sơ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước).

- Triển khai Kế hoạch số 3167/KH-SXD-QLN&CS ngày 16/3/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về tổ chức thực hiện công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước năm 2017.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Công ty trao đổi, thảo luận trong quá trình thực hiện công tác quản lý, sử dụng và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Sở Xây dựng tiếp thu, tổng hợp nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố giải pháp tháo gỡ (nếu có).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/