Số lượt truy cập
21429241
Giới thiệu chung
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (5/8/2015 13:12)

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng có các chức năng - nhiệm vụ sau:

 1. Công tác soạn thảo và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật :

 a) Hướng dẫn, triển khai, kiểm tra đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách, các quy chuẩn về lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo tính thống nhất, hiệu lực trong phạm vi toàn thành phố;

 b) Soạn thảo các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn thành phố để Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành;

 c) Soạn thảo các văn bản để Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp Quận, huyện, các tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn thành phố;

 2. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng :

 a) Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, Phường, Xã trong các khâu : khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của UBND Thành phố. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giám định chất lượng công trình theo quy định của pháp luật;

 b ) Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng về nghiệp vụ giải quyết sự cố đối với các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả giải quyết sự cố của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng; theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn;

 c) Theo dõi, tổng hợp, lập báo cáo trình Giám đốc Sở Xây dựng để báo cáo định kỳ, đột xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng về việc tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn thành phố, về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân đầu tư trên địa bàn;

 d) Tham gia tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp ;

 đ ) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật;

 e) Kiểm tra, phối hợp thanh tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) trên địa bàn thành phố, báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị xử lý vi phạm ( nếu có );

 g) Là đầu mối, phối hợp cùng các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành giúp UBND thành phố thực hiện:

 - Hướng dẫn hoạt động kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố;

 - Kiểm tra hoạt động chứng nhận chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn. Tiếp nhận và quản lý Giấy chứng nhận chất lượng do chủ đầu tư gửi; tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng; phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra hoạt động chứng nhận chất lượng đối với công trình cấp I và cấp đặc biệt;

 - Giải quyết các khiếu nại kết quả chứng nhận chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn. Trường hợp phức tạp yêu cầu báo cáo Bộ Xây dựng hoặc các Bộ có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để có hướng dẫn thực hiện;

 h) Tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng trong việc tham gia Hội đồng nghiệm thu nhà nước;

  3. Công tác phòng, chống lụt bão :

 a) Tham gia công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố theo phân công của Giám đốc Sở và thực hiện các yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố.

 b) Xây dựng kế hoạch hàng năm của Sở về công tác phòng, chống lụt bão; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống lụt, bão.

 c) Theo dõi tình hình thực hiện phòng, chống lụt, bão tại các quận, huyện được phân công phụ trách.

TIN ĐÃ ĐƯA
Các trang: 1  2  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/