Số lượt truy cập
21429289
Thông tin báo cáo thống kê
Báo cáo số 20690/BC-SXD-VP ngày 29/12/2017 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 (15/1/2018 10:08)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/