Số lượt truy cập
21410500
Tin nổi bật
Đảng bộ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị 6 tháng đầu năm 2017 (14/8/2017 15:28)

Ngày 4/8/2017, Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tạp chí Sài Gòn Đầu tư và xây dựng xin chuyển tới bạn đọc chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Sở.

1. Đảng ủy Sở tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các công việc trọng tâm theo chỉ đạo của Thành ủy và Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố theo Công văn số 2328/UBND-VX ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố; nghiên cứu, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với công tác cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng;

- Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Quy định về mức hỗ trợ cho chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ bị ảnh hưởng bởi các Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường giao thông có cao độ chênh lệnh so với cao độ hiện trạng của nhà ở riêng lẻ của nhà dân trên địa bàn Thành phố; Quy định diện tích ở bình quân/người để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Tăng cường kiểm soát việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình ISO 9001:2008; nghiên cứu, xây dựng Chương trình hệ thống cơ sở dữ liệu ngành xây dựng. Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để các công trình vi phạm về hoạt động xây dựng; tập trung nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo Kế hoạch đã đề ra.

1.2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, chương trình trọng điểm:

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình đột phá “Chỉnh trang và phát triển đô thị”; kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhằm thực hiện hiệu quả, khả thi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Tổ chức thực hiện chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh, rạch trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2016 - 2020;

- Hoàn chỉnh Dự thảo Kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở phục vụ  tái định cư các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 và năm 2017. Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ và giám sát các quận (huyện) trong việc triển khai Kế hoạch cải tạo, sửa chữa, xây dựng chung cư mới, thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 tại các quận (huyện);

- Hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 2025 và tầm nhìn đến 2030; Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

2. Về lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng

- Tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là 07 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; 06 Chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Khối; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020;

- Các chi bộ chủ động tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 05-CT/TW, bằng nhiều hình thức như tọa đàm, diễn đàn, gắn với công tác tự phê bình và phê bình; triển khai việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng theo Hướng dẫn của Đảng ủy Khối;

- Lãnh đạo chi bộ nâng chất sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW theo đúng tinh thần Công văn số 645-CV/ĐUK ngày 28 tháng 6 năm 2017 (phân biệt rõ sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 10-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW);

- Tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2017; gắn với việc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới tại các “địa chỉ đỏ”, nhằm hun đúc, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đảng viên trẻ, khích lệ, động viên các quần chúng ưu tú tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng;

- Lãnh đạo công tác tổng kết hoạt động của Đảng bộ Sở, của cơ quan và các đoàn thể sau khi kết thúc năm 2017; tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017. Chủ động triển khai công tác kiểm điểm, phân tích chất lượng cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 theo đúng quy định.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức – cán bộ

- Triển khai thực hiện Đề án tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng thành Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

- Nghiên cứu, ban hành Hướng dẫn đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân thuộc Sở Xây dựng, kèm Thang điểm đánh giá, đảm bảo khoa học, chính xác, khách quan, nhằm tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu, phát huy sáng kiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở, đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính, gắn với công tác luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác; hoàn tất công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của Sở

- Đảng ủy Sở, cấp ủy chi bộ duy trì chế độ làm việc định kỳ hàng quý với các đoàn thể để nhận định, đánh giá tình hình hoạt động và định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đảm bảo hoạt động của đoàn thể đúng hướng, hiệu quả, góp phần tích cực trong việc củng cố khối đoàn kết trong toàn cơ quan Sở;

- Tiếp tục nâng cao vai trò xung kích tại đơn vị, tham gia phát động phong trào thi đua, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận, công tác quần chúng, từ đó tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Sở năm 2017.

ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG

                            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/