Số lượt truy cập
21427246
Dự thảo văn bản pháp luật:
Trong thời hạn góp ý
TIN MỚI NHẤT

Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Xem tiếp

Đề nghị góp ý Dự thảo Quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp

Góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra và cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Xem tiếp

Đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch Phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa cát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Xem tiếp

Góp ý dự thảo báo cáo kết quả phối hợp kiểm tra chất lượng cát xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2017

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Góp ý Dự thảo Kế hoạch kiểm tra và cử nhân sự tham gia Đoàn Kiểm tra sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017".  
Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030  
Công văn số 4305/SXD-VLXD v/v cử nhân sự tham gia, đề xuất đối tượng kiểm tra và góp ý dự thảo Kế hoạch phối hợp kiểm tra chất lượng cát xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2017  
Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/