Số lượt truy cập
21429277
Văn bản pháp luật
Cấp phép xây dựng Thanh tra xây dựng
Quản lý nhà và công sở Quản lý chất lượng
Pháp triển nhà Cấp chứng chỉ hành nghề
Kinh tế xây dựng Vật liệu xây dựng
Thẩm định dự án Phát triển đô thị

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 109 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 6
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 4713/QĐ-UBND UBND Thành phố 20/10/2018 Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
2 4712/QĐ-UBND UBND Thành phố 20/10/2018 Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố
3 4250/QĐ-UBND UBND Thành phố 28/09/2018 Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh
4 2891/QĐ-UBND UBND Thành phố 11/07/2018 Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh
5 11/2018/QĐ-UBND UBND Thành phố 31/03/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 31/3/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
6 6506/QĐ-UBND UBND Thành phố 19/12/2017 Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2018
7 18/2017/NQ-HĐND UBND Thành phố 07/12/2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
8 21/NQ-HĐND UBND Thành phố 05/12/2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố
9 6070/QĐ-UBND UBND Thành phố 17/11/2017 Quyết định số 6070/QĐ-UBND ban hành ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
10 5091/QĐ-UBND UBND Thành phố 28/09/2017 Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
11 3493/QĐ-UBND UBND Thành phố 05/07/2017 Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
12 26/2017/QĐ-UBND UBND Thành phố 20/06/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
13 5603/QĐ-UBND UBND Thành phố 25/10/2016 Quyết định số 5603/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
14 5359/UBND-NCPC UBND Thành phố 28/09/2016 Công văn số 5359/UBND-NCPC ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố V/v xử lý tình trạng xây dựng không phép tại các xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B và xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh
15 5312/UBND-VX UBND Thành phố 27/09/2016 Công văn số 5312/UBND-VX ngày 27/09/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên thông một cửa điện tử
16 875/QĐ-UBND UBND Thành phố 03/03/2016 Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
17 50/2015/QĐ-UBND UBND Thành phố 30/10/2015 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh
18 4684/QĐ-UBND UBND Thành phố 18/09/2015 Quyết định số 4684/QĐ-UBND ngày 18/09/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra TP.HCM
19 45/2015/QĐ-UBND UBND Thành phố 10/09/2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10/09/2015 của Ủy ban nhân dân TP.HCM Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM
20 44/2015/QĐ-UBND UBND Thành phố 09/09/2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/09/2015 của Ủy ban nhân dân TP.HCM Ban hành Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn TP.HCM
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 109 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 6
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/