Số lượt truy cập
21427289
ủy ban nhân dân quận 10
TIN MỚI NHẤT
Kế hoạch số 10114/KH-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 10, giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025  
Kế hoạch số 10059/KH-UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 10, giai đoạn 2016-2020  
Kế hoạch số 1651/KH-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về cải tạo, xây dựng mới thay thế chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn Quận 10  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/