Số lượt truy cập
15920143
Vật liệu xây dựng
TIN MỚI NHẤT

Công văn số 12200/SXD-VLXD ngày 14/8/2017 về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng do Quatest 3 chứng nhận hợp quy

Xem tiếp

Công văn số 12201/SXD-VLXD ngày 14/8/2017 về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng kim loại của Công ty TNHH Xây dựng Anh Huy do VinaControl chứng nhận hợp quy

Xem tiếp

Công văn số 12199/SXD-VLXD ngày 14/8/2017 về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm do Công ty Cổ phần Sơn chống thấm JIMAX ASIA sản xuất

Xem tiếp

Công văn số 12202/SXD-VLXD ngày 14/8/2017 về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với hàng hóa xi măng poóc lăng của 02 doanh nghiệp tại Philipines do Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận hợp quy

Xem tiếp

Công văn số 11960/SXD-VLXD ngày 08/8/2017 của Sở Xây dựng về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm bột bả tường và vật liệu chống thấm gốc xi măng polyme do Quatest 2 chứng nhận hợp quy

Xem tiếp

Công văn số 11959/SXD-VLXD ngày 08/8/2017 của Sở Xây dựng về việc đình chỉ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng kim loại do Quatest 3 chứng nhận hợp quy

Xem tiếp

Công văn số 11958/SXD-VLXD ngày 08/8/2017 của Sở Xây dựng về việc đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn bột bả tường gốc xi măng poóc lăng do Vinacontrol Cert chứng nhận hợp quy

Xem tiếp

Công văn số 11962/SXD-VLXD ngày 08/8/2017 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cửa đi - cửa sổ bằng khung nhựa cứng U-PVC do Vinacontrol Cert chứng nhận hợp quy

Xem tiếp

Công văn số 11961/SXD-VLXD ngày 08/8/2017 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn và bột bả tường gốc xi măng poóc lăng do Vinacontrol Cert chứng nhận hợp quy

Xem tiếp

Công văn số 10790/SXD-VLXD ngày 20/7/2017 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch terrazzo do Quacert chứng nhận hợp quy

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Công văn số 10789/SXD-VLXD ngày 20/7/2017 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC do Vinacontrol Cert chứng nhận hợp quy  
Công văn số 10936/SXD-VLXD ngày 24/7/2017 về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng do Quatest 3 chứng nhận hợp quy  
Công văn số 10857/SXD-VLXD ngày 21/7/2017 về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn alkyd do Quatest 3 chứng nhận hợp quy  
Công văn số 10858/SXD-VLXD ngày 21/7/2017 về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm phụ gia hóa học cho bê tông do Quatest 2 chứng nhận hợp quy  
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý II/2017 (Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 30/6/2017)  
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý II năm 2017  
Công văn số 10573/SXD-VLXD ngày 17/7/2017 của Sở Xây dựng về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm phụ gia công nghệ cho sản xuất xi măng – phụ gia trợ nghiền do Quatest 2 chứng nhận hợp quy  
Công văn số 10585/SXD-VLXD ngày 17/7/2017 về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng do Quatest 3 cấp Giấy chứng nhận hợp quy số 12-17(IS01-2017) ngày 08/5/2017  
Công văn số 10062/SXD-VLXD ngày 10/7/2017 về việc triển khai, phổ biến Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung  
Công văn số 9739/SXD-VLXD ngày 04/7/2017 về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm phụ gia hóa học cho bê tông và phụ gia công nghệ cho xi măng do Quatest 3 chứng nhận hợp quy  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (08) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (08) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/