ĐỀ NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thứ ba, 21/08/2018, 09:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/04/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/12/2018
Trích yếu: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình;
Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 1548
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.