CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Điều chỉnh dự toán theo nghị định số 70/2011/NĐ-CP
Thứ ba, 23/07/2019, 12:32 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều chỉnh dự toán theo nghị định số 70/2011/NĐ-CP
Người gửi: Hoàng Hải Sang Email: sangqn09@gmail.com
Địa chỉ: Quảng Ngãi Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Xin hỏi sở XD tp HCM đã ra văn bản điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công theo "Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động" chưa? Nếu có tôi có thể tim hiểu ở đâu?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Hoàng Hải Sang. Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 9427/SXD-QLKTXD ngày 5/12/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP . Đề nghị ông thảm khảo tại trang chủ website này - Mục Văn bản pháp quy - Sở Xây dựng. Trân trọng
Số lượng lượt xem: 248