CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Điều chỉnh hệ số nhân công, máy theo NĐ 103
Thứ tư, 24/07/2019, 10:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều chỉnh hệ số nhân công, máy theo NĐ 103
Người gửi: Hoàng Nhân Thanh Email: hnhanthanh@yahoo.com
Địa chỉ: 184/16 Huỳnh Văn Nghệ P15 Q Tân Bình Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Theo nội dung trả lời của Sở Xây dựng ngày 06/03/2013 đối với bạn đọc Lê Hoàn. Sở Xây dựng đã trả lời: "Hiện nay, Bộ Xây dựng chưa có ý kiến hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động và Ủy ban nhân dân thành phố chưa có ý kiến chỉ đạo tổ chức thực hiện theo ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng như các năm trước đây." "Để không làm chậm trễ và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, thi công công trình, đề nghị các đơn vị, cá nhân thực hiện theo quy định hiện hành". Để rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng đúng quy định Nhà nước. Tôi xin hỏi Sở Xây dựng "quy định hiện hành" theo trả lời của Sở Xây dựng là là quy định nào? Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 hay cv số 9427 ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng ???????????
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bạn Hoàng Nhân Thanh, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng có Văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố đối với việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tôi thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lan động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên đến nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa ban hành Văn bản quy định việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP củachính phủ. Do đo, đề nghị bạn khi lập Tổng mức đầu tư của Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Dự toán xây dựng công trình, việc xác định hệ số nhân công, máy thi công thực hiện theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Chào bạn Hoàng Nhân Thanh, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: - Căn cứ công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Xây dựng nêu rõ: “Việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP phải dựa trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực thuộc các địa phương để xác định hệ số điều chỉnh chi phí nhân công cho phù hợp, cụ thể: 1. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cở sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ đã phù hợp với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì không điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. 2. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cở sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ mà chưa phù hợp (thấp hơn) so với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP, các địa phương tính toán, xác định và quyết định việc công bố các hệ số điều chỉnh mức chi phí nhân công cho phù hợp với từng khu vực của địa phương mình quản lý.” - Hiện nay, Sở Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý của các Sở ngành, quận huyện đối với sự phù hợp của mức giá nhân công xây dựng thực tế trên thị trường tại địa bàn từ đầu năm đến nay với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ. Nếu chưa phù hợp thì trên cơ sở mức lương tối thiểu đang quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ, các chủ đầu tư đề xuất mức điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình, lý do, cơ sở tính toán, xác định mức điều chỉnh này. Sau khi có ý kiến góp ý của các Sở - ngành, quận – huyện, Sở Xây dựng sẽ có văn bản tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành văn bản hướng dẫn việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công (phần nhân công) để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
Số lượng lượt xem: 1096