CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

ĐƠn giá sửa chữa
Thứ ba, 23/07/2019, 04:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: ĐƠn giá sửa chữa
Người gửi: Nguyễn Như Mạnh Email: manhnguyen.12287@gmail.com
Địa chỉ: Tân thới hiệp, quận 12, HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 03/11/2012
Nội dung: Xin cho hỏi Trong XDCB đơn giá sửa chữa đang dùng là đơn giá nào và mức lương tối thiểu là bao nhiêu?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bạn Nguyễn Như Mạnh, Vấn đề bạn hỏi, Phòng Quản lý Kinh tế Xây dựng trả lời như sau: Trong xây dựng cơ bản đơn giá sửa chữa đang dùng là Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-UB-QLĐT ngày 10/9/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố, đã được chuyển sang công bố tại văn bản số 1298/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2008 của Sở Xây dựng, mức lương tối thiểu quy định tại Bộ đơn giá này là 210.000 đồng/tháng.
Số lượng lượt xem: 1149