Văn bản qui phạm pháp luật

13/2022/NĐ-CP
Thứ ba, 25/01/2022, 06:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 13/2022/NĐ-CP
Người ký: Vũ Đức Đam
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: khác
Ngày ban hành: 21/01/2022
Ngày hiệu lực: 15/03/2022
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Nghị định số 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường
Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 227