Văn bản qui phạm pháp luật

953/QĐ-BXD
Thứ sáu, 14/08/2015, 10:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 953/QĐ-BXD
Người ký: Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: khác
Ngày ban hành: 14/08/2015
Ngày hiệu lực: 14/08/2015
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Quyết định số 953/QĐ-BXD ngày 14/8/2015 của Bộ Xây dựng Ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020 theo QĐ số 134/QĐ-TTg ngày 26/1/2015 của TTCP
Tài liệu đính kèm:
BXD_953-QD-BXD_14082015.signed.pdf
Số lượng lượt xem: 181