CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Bất động sản giao dịch qua sàn
Thứ tư, 24/07/2019, 02:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Bất động sản giao dịch qua sàn
Người gửi: Ni Nguyen Email: saphirareal@yahoo.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính thưa quý Sở, Xin cho tôi hỏi liệu một bất động sản có thể được bán qua nhiều sàn giao dịch bất động sản được không? Ví dụ: Dự án bất động sản A vừa được đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch B, vừa được đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch C. Cảm ơn quý Sở.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/bà Ni Nguyễn. Phòng Phát triển nhà Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/bà như sau : Căn cứ các nội dung của Luật Kinh doanh bất động sản, nội dung Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, không quy định giới hạn việc ký hợp đồng ủy quyền thực hiện các dịch vụ bất động sản qua nhiều Sàn giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, một bất động sản không được thực hiện bán (xác lập giao dịch) qua nhiều Sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 129 của Bộ Luật dân sự: “Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu, còn giao dịch bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này. Trong trường hợp xác lập giao dịch giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì giao dịch đó vô hiệu.” Các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản phải chấp hành quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Điều 16 của Luật kinh doanh bất động sản.
Số lượng lượt xem: 151