CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 04:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng
Người gửi: Phan Gia Phong Email: phongtvkd@gmail.com
Địa chỉ: 99/11-Trương Công Định-p3- TP Vũng Tàu Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi tốt nghiệp đại học kiến trúc, thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp năm 1997, đã học qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát. Vậy có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật không? Xin cám ơn cán bộ nhiều
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Phan Gia Phong, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: - Theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, một trong những điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình là người đăng ký cấp chứng chỉ phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp. Do đó, Bạn đã học qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thì thỏa một trong số những điều kiện được cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. - Đối với lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật, tại Điểm b, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đã nêu rõ các lĩnh vực chuyên môn thiết kế của công trình hạ tầng kỹ thuật theo trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động. Do đó, Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn cần thể hiện đã tham gia thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật cụ thể (theo quy định tại Phụ lục Phân loại công trình của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng, công trình hạ tầng kỹ thuật là các công trình như: “Cấp thoát nước, Xử lý rác thải và các công trình khác” ). Vì vậy, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không xem xét về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, mà chỉ xem xét theo từng loại lĩnh vực cụ thể phù hợp với chuyên ngành mà Bạn được đào tạo.
Số lượng lượt xem: 174