CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chào bạn Phạm Ngọc Hà, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Bạn tốt nghiệp trường đại học Thủy lợi, chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, phù hợp chuyên ngành đào tạo để trình Hội đồng tư vấn xem xét lĩnh vực Giám sát xây dựng và hoàn thiện loại công trình dân dụng, công nghiệp. Sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ, bộ phận chuyên môn lĩnh vực chứng chỉ hành nghề (Sở Xây dựng) sẽ tổng hợp trình “Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ” theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 12/2009/TT-BXD để xem xét tính hợp lệ về lĩnh vực đăng ký của bạn trước khi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định. Ngoài ra, đối với chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình, bạn cần phải đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đăng ký, thời gian kinh nghiệm, công trình kinh nghiệm theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 và Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Thứ tư, 24/07/2019, 04:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chào bạn Phạm Ngọc Hà, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Bạn tốt nghiệp trường đại học Thủy lợi, chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, phù hợp chuyên ngành đào tạo để trình Hội đồng tư vấn xem xét lĩnh vực Giám sát xây dựng và hoàn thiện loại công trình dân dụng, công nghiệp. Sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ, bộ phận chuyên môn lĩnh vực chứng chỉ hành nghề (Sở Xây dựng) sẽ tổng hợp trình “Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ” theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 12/2009/TT-BXD để xem xét tính hợp lệ về lĩnh vực đăng ký của bạn trước khi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định. Ngoài ra, đối với chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình, bạn cần phải đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đăng ký, thời gian kinh nghiệm, công trình kinh nghiệm theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 và Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Người gửi: Vương Tự Lực Email: lucdjengineerltd@gmail.com
Địa chỉ: 90-92 Lê Thị Riêng, quận 1 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi tốt nghiệp cao đẳng xây dựng số 2, chuyên ngành cấp thoát nước năm 2008 Tôi tốt nghiệp Đại học kiến trức TPHCM, chuyên ngành kỳ thuật xây dựng, năm 2010 Từ khi ra trường cao đẳng. Tôi làm viêc cho 1 công ty được 5.5 năm ở vị trí kỹ sư thiết kế cấp thoát nước, chữa cháy Về Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn thiết kế cấp thoát nước có phần xác nhận của Công ty, số lượng công trình thiết kế hơn 5 công trình Xin được hỏi vậy tôi có làm được chứng chỉ hành nghề Thiết Kế Cấp Thoát Nước hay không? Xin được hướng dẫn. Trân trọng kính chào !!!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Vương Tự Lực, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Trường hợp của bạn, Bạn có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo chưa rõ có thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề hay không, nên Sở Xây dựng không có cơ sở trả lời cho Bạn được. Tuy nhiên, theo qui định hiện hành, đối với chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng, Bạn cần phải đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đăng ký, thời gian kinh nghiệm, công trình kinh nghiệm theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 và Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Thời gian có kinh nghiệm để xét cấp chứng chỉ hành nghề được quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Số lượng lượt xem: 303