CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chứng chỉ hành nghề
Thứ tư, 24/07/2019, 02:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Trương Quốc Khang Email: quocluat154@gmail.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Vì lý do không còn phôi bằng tốt nghiệp,phải chờ, nên trường cấp bằng tốt nghiệp cho em trễ hơn so với ngày có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời khoảng hơn 10 tháng, nên em không làm được chứng chỉ hành nghề.Em có thể làm chứng chỉ hành nghề bằng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của em không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Trương Quốc Khang. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Theo quy định hiện hành, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời không được xem xét để tính thâm niên. Ông chờ thêm.
Số lượng lượt xem: 183