CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chứng chỉ hành nghề
Thứ tư, 24/07/2019, 02:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Hồ Thành Trung Email: thanhhoa-thanhmai@yahoo.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi muốn mở công ty kinh doanh dịch vụ quản lý đầu tư BĐS. Tôi được biết, phải có các chứng chỉ thẩm định giá BĐS, chứng chỉ quản lý đầu tư BĐS. Xin giới thiệu giùm tôi một số cơ sở có uy tín và có cấp chứng chỉ này. Cảm ơn Sở XD.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Hồ Thành Trung. Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Quy định hiện hành của Luật Kinh doông bất động sản và Nghị định 153/2007/NĐ-CP thì chỉ có 2 loại hình: - Kinh doông bất động sản. - Kinh doông dịch vụ bất động sản. Quản lý đầu tư bất động sản là ở lĩnh vực thứ nhất. Định giá bất động sản là ở lĩnh vực thứ hai. Thẩm định giá là lĩnh vực hoàn toàn khác, phải thi để được cấp thể thẩm định viên do Bộ Tài chính quản lý. Đối với lĩnh vực thứ hai, có nhiều cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận, hoạt động tại TP.HCM. ông có thể xem ở website moc.gov.vn.
Số lượng lượt xem: 232