title Quản lý nhà và công sở

Công tác quản lý nhà và công sở
Thứ hai, 03/08/2015, 02:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện về quản lý nhà và công sở như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện về quản lý nhà và công sở như sau:

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước: Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định; hướng dẫn giải quyết vướng mắc về miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; hướng dẫn thực hiện công tác bồi trường, hỗ trợ phần diện tích chênh lệch của các căn hộ thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư Ngô Gia Tự, Quận 10; phối hợp tham mưu di dời 11 hộ gia đình còn lại đang cư ngụ tại lô IV, lô VI cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh; hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong xác định giá bán nhà đối với các trường hợp bán nhà theo 02 cơ chế giá; hướng dẫn thực hiện chủ trương sửa chữa nhà thuộc sở hữu nhà nước; triển khai thực hiện xử lý di dời các hộ dân ở đan xen trong khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các quận (huyện). Trong 06 tháng, đã giải quyết 3.102 hồ sơ, so với cùng kỳ, tăng 1.640 hồ sơ, tỷ lệ tăng 212,2%, cụ thể như sau: 789 hồ sơ bán nhà; 581 hồ sơ theo Nghị quyết 755/NQ-CP, nhà sở hữu tư nhân và chung cư; 1.228 hồ sơ về quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước; 504 hồ sơ bố trí nhà ở xã hội và công sở. Hiện đang thụ lý 391 hồ sơ.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, công sở, trụ sở làm việc; chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, công sở, trụ sở làm việc: Báo cáo xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn về chi phí quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư; kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng, bảo trì phần sở hữu chung, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, hoạt động của Ban Quản trị và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc bàn giao, vận hành nhà chung cư; báo cáo đề xuất xử lý nhà, đất do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tự quản, bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự xây dựng nhà ở. Lấy ý kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

- Công tác hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tham mưu xây dựng Đề án và phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hỗ trợ về nhà ở (đợt 1 và đợt 2) cho 2.295 trường hợp người có công với cách mạng theo quy định.

- Công tác quản lý nhà ở công vụ: Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc thiết kế, tiêu chuẩn diện tích sử dụng và trang bị nội thất nhà ở công vụ; kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý năm 2015; tham mưu ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phố quản lý.

Kết quả thực hiện trong tháng 7 năm 2015:

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước: Hướng dẫn thực hiện Quy trình tiếp nhận, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; phối hợp thực hiện di dời các hộ gia đình sinh sống đan xen trong khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra toàn diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 11; thống kê nhà mua trả góp trước ngày 30/4/1975, nhưng chưa thanh toán hết tiền; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng, bảo trì phần sở hữu chung, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, hoạt động của Ban Quản trị và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc bàn giao, vận hành nhà chung cư. Trong tháng, đã giải quyết 1.028 hồ sơ (so với cùng kỳ năm 2014, tăng 633 hồ sơ, tỷ lệ tăng 260,25%), cụ thể như sau: 274 hồ sơ bán nhà; 128 hồ sơ theo Nghị quyết 755/NQ-CP, nhà sở hữu tư nhân và chung cư; 443 hồ sơ về quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước; 183 hồ sơ bố trí nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước và công sở. Hiện thụ lý 396 hồ sơ.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, công sở, trụ sở làm việc; chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, công sở, trụ sở làm việc: Báo cáo xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn về mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với nhà chung cư.

- Công tác hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Hoàn chỉnh danh sách trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hỗ trợ về nhà ở (đợt 1 và đợt 2) cho 2.295 trường hợp người có công với cách mạng theo quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với dự trù tổng kinh phí là 55.750.000.000 đồng/1.265 trường hợp xây dựng mới và sửa chữa nhà ở.

- Công tác quản lý nhà ở công vụ: Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý năm 2015.

Số lượng lượt xem: 517
Tin mới hơn
Tin đã đưa