title Quận Bình Thạnh

Công văn số 5177/SXD-PTN&TTBĐS ngày 18/5/2020 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 218/438 căn hộ tại Khối B1 tại Dự án Khu chung cư Phường 22, Quận Bình Thạnh
Thứ hai, 18/05/2020, 00:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/5/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 5177/SXD-PTN&TTBĐS ngày 18/5/2020 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 218/438 căn hộ tại Khối B1 tại Dự án Khu chung cư Phường 22, Quận Bình Thạnh. 

Qua đó, Sở Xây dựng có ý kiến về thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 218 căn hộ tại Khối B1 thuộc Dự án Khu chung cư phường 22, quận Bình Thạnh, như sau:

1. Về thông tin dự án (theo Quyết định số 5917/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư Dự án).

- Tên dự án: Khu chung cư phường 22, quận Bình Thạnh.

- Địa điểm dự án: phường 22, quận Bình Thạnh.

- Tên chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Bay Water.

- Diện tích khu đất: 19.192,6 m2.

- Quy mô dự án: gồm Khu chức năng thương mại dịch vụ - văn phòng (A1-C) và Khu chức năng chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (Khu A2) có 03 khối chung cư B1, B2, B3 tổng cộng 1.342 căn hộ. (Khối B1: 438 căn hộ, Khối B2: 351 căn hộ, Khối B3: 553 căn hộ).

* Về huy động vốn tại dự án: Ngày 08 tháng 12 năm 2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 19467/SXD-PTN&TTBĐS về 904 căn hộ tại Khối B2, B3 tại dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (đợt 1). Nay, Chủ đầu tư đề nghị xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 218/438 căn hộ tại Khối B1 (toàn bộ các căn hộ từ tầng 7 đến tầng 28) (đợt 2).

2.Về pháp lý dự án

2.1.Về Giấy tờ về quyền sử dụng đất

Công ty TNHH Bay Water đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố thừa Ủy quyền Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 629282, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận GCN CT 21664 ngày 10 tháng 5 năm 2013, diện tích đất: 8.496,5 m2, mục đích sử dụng: xây dựng khu trung tâm thương mại kết hợp căn hộ ở, thời hạn sử dụng đất: lâu dài và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 629442, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận GCN CT 22234 ngày 12 tháng 6 năm 2013, diện tích đất: 10.696,1 m2 mục đích sử dụng: đất ở đô thị (xây dựng khu chung cư), thời hạn sử dụng đất: lâu dài. Tổng diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận là 19.192,6 m2.

2.2. Về hồ sơ dự án

Dự án Khu chung cư phường 22, quận Bình Thạnh do Công ty TNHH Bay Water làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 5917/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017.

2.3. Về thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Cục Quản lý hoạt động Xây dựng - Bộ Xây dựng có Văn bản số 69/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật hạng mục phần ngầm công trình Khu chung cư phường 22, quận Bình Thạnh;

 Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Cục Quản lý hoạt động Xây dựng - Bộ Xây dựng có Văn bản số 355/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật hạng mục phần thân công trình Khu chung cư phường 22, quận Bình Thạnh.

2.4. Về giấy phép xây dựng của Dự án

- Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 61/GPXD (giai đoạn 1 – phần ngầm) công trình Khu chung cư Phường 22, quận Bình Thạnh;

- Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 281/GPXD (phần thân) công trình Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ.

2.5. Về Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành phần móng của công trình

Ngày 11 tháng 12 năm 2017, Chủ đầu tư là Công ty TNHH Bay Water, đơn vị Tư vấn Giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng – Coninco, đơn vị tư vấn thiết kế kết cấu là Công ty Cổ phần Tư vấn- Xây dựng Ánh sáng Phương Nam và đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Trung Quốc ký Biên bản số HT GĐ/01 nghiệm thu hoàn thành giai đoạn hạng mục kết cấu phần Móng.

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

Chủ đầu tư cam kết không thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở của Khối B1 cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào (Văn bản số 43/2020/CV-BW ngày 22 tháng 4 năm 2020).

4. Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản gửi Công ty TNHH Bay Water, đồng ý cấp bảo lãnh nghĩa vụ tài chính (hoàn trả tiền ứng trước trong thuê / thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai) cho Công ty đối với khách hàng mua sản phẩm nhà ở của Dự án Khu chung cư phường 22, quận Bình Thạnh, theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 trên cơ sở Công ty đáp ứng được các yêu cầu và quy định cấp bảo lãnh của VIB và các quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư phải thực hiện ký kết với ngân hàng thương mại đủ năng lực để bảo lãnh nghĩa vụ tài chính đối với khách hàng về việc giao nhà không đúng tiến độ, trước khi ký hợp đồng với khách hàng.

5. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 218/438 căn hộ tại Khối B1(toàn bộ các căn hộ từ tầng 7 đến tầng 28) thuộc dự án Khu chung cư phường 22, quận Bình Thạnh do Công ty TNHH Bay Water làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

6. Trách nhiệm của Công ty TNHH Bay Water

6.1. Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản;

6.2. Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng là “ Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng” đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản; Điều 12 Thông tư số 07/2015/TTNHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 và Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng.

6.3. Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản này nhưng chủ đầu tư có thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp một phần hoặc toàn bộ đối với 218 căn hộ nêu trên, thì việc bán 218 căn hộ tại Khối B1 (toàn bộ các căn hộ từ tầng 7 đến tầng 28) này chỉ được thực hiện khi có văn bản thông báo đủ điều kiện của Sở Xây dựng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

6.4. Thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quyết định số 5917/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư Dự án Khu chung cư phường 22, quận Bình Thạnh và Quyết định số 6209/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 về điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của Dự án.

6.5. Công bố công khai thông tin về bất động sản và nội dung thông tin về bất động sản theo Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, cụ thể tại Khoản 1 về hình thức, công khai thông tin bất động sản, tại Khoản 2 về nội dung thông tin về bất động sản, đặc biệt là các thông tin như: hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản, hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có); giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Xem đầy đủ Công văn số 5177/SXD-PTN&TTBĐS tại đây.

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 2075
Tin đã đưa