GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ CỬ NHÂN SỰ THAM GIA ĐOÀN KIỂM TRA SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017".
Thứ ba, 21/08/2018, 09:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/08/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/12/2018
Trích yếu: Dự thảo Kế hoạch kiểm tra và cử nhân sự tham gia Đoàn Kiểm tra sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017".
Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 1139
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.