CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi thủ tục cấp CCHN
Thứ ba, 23/07/2019, 04:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi thủ tục cấp CCHN
Người gửi: Nguyễn Nam Nghĩa Email: nguyennamnghia72@yahoo.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Thủ tục làm chứng chỉ tư vấn giám sát
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Nam Nghĩa. Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: Ông có thể tham khảo tại thủ tục và tải biểu mẫu cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình tại Trang chủ website này - Mục Thủ tục hành chính - Quản lý về xây dựng.(link: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/?NEWS_ID=28&NHOM=28&CAP_ID=0&CHANNEL_ID_menu=87)
Số lượng lượt xem: 293