CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi thủ tục hướng dẩn chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
Thứ ba, 23/07/2019, 04:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi thủ tục hướng dẩn chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
Người gửi: Trương Ngọc Lanh Email: truongngoclanh@ssggroup.com.vn
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi Sở Xây dựng, Hiện tại công ty chúng tôi đang dự định tiến hành ký kết hợp đồng với công ty CP ĐT XD Bạch Hạc thực hiện dịch vụ chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình. Theo hướng dẫn tại điều 14 Thông tư số 03/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng và hướng dẫn tại công văn số 8467H/HD-SXD-QLCL của Sở Xây dựng thì các đơn vị thực hiện chứng nhận an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình phải đăng ký công bố thông tin trên website của Bộ Xây dựng và của Sở Xây dựng. Tuy nhiên chúng tôi chưa tìm thây thông tin của công ty này trên các website nêu trên. Xin hỏi Sở Xây dựng công ty CP ĐT XD Bạch Hạc như vậy có thể đáp ứng thực hiện chứng nhận an toàn chịu lực đối với công trình của chúng tôi hay không. Tóm tắt quy mô công trình như sau: 4 tầng hầm 32 tầng nổi Diện tích đất: 6000 m2. Rất mong sự giúp đở phản hồi của Quý Sở để chúng tôi thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật. Trân trọng, Trương Ngọc Lanh
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/ba` Ngọc Lanh. Phòng Quản lý chất lượng xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/ba` như sau: Căn cứ văn bản số 04/BXD-GĐ ngày 13/9/2011 của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần SSG Văn Thánh lưu ý các đơn vị tư vấn làm công việc chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng quan tâm đến việc đăng ký công bố thông tin trên website của Bộ Xây dựng để được ưu tiên lựa chọn thực hiện chứng nhận chất lượng phù hợp. Việc đăng ký để được công bố thông tin trên trang thông tin của BXD là tự nguyện, không phải là một điều kiện bắt buộc để có thể thực hiện công việc chứng nhận chất lượng công trình. Để biết đơn vị dự định chọn có đủ điều kiện năng lực hay không, phải căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm của đơn vị, đối chiếu với quy định tại Điều 6 và Điều 10 Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 467