title Văn bản quy phạm pháp luật về thoát nước

Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
Thứ bảy, 16/01/2010, 09:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ được đăng tải tại đây.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 1298
Tin mới hơn
Tin đã đưa