title Đấu thầu

Thông báo số 696/TB-TTHT ngày 14/3/2023 về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn 01/7/2022 đến 31/12/2022 trên địa bàn TP.HCM (gói thầu 6,7)
Thứ ba, 14/03/2023, 08:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 696/TB-TTHT


 

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 244
Tin mới hơn
Tin đã đưa