CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thống nhất đánh số nhà?
Thứ tư, 24/07/2019, 06:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thống nhất đánh số nhà?
Người gửi: lê phước hồng chương Email: choohikan84@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Tân Bình, TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Hiện tại có những khu vực như đường Cộng Hoà, quận Tân Bình, quận Gò Vấp số nhà, đường theo từng phường qui định, do đó cùng 1 số nhà nhưng có đến 2 ba nhà. Làm sao để thống nhất chung? Có nhà chỉ để số nhà cũ. Có qui định để số nhà như thế nào không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bạn Lê Phước Hồng Chương, Vấn đề Bạn hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13-4-1998 và Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31-5-2012 của UBND thành phố, thì hệ thống số nhà trên mỗi tuyến đường không bị ảnh hưởng bởi địa giới hành chính. Tình trạng trùng số nhà của một số khu vực như ý kiến phản ảnh của ông, sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp khi UBND các quận, huyện triển khai Kế hoạch đánh số và cấp biển số nhà. Xin ghi nhận ý kiến của ông, Sở Xây dựng sẽ phổ biến đến UBND quận Tân Bình, quận Gò Vấp lưu ý khi triển khai thực hiện kế hoạch.
Số lượng lượt xem: 221