title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thông tư 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 của Bộ Xây dựng quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư
Thứ sáu, 06/12/2019, 08:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông tư 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 của Bộ Xây dựng quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 2331
Tin mới hơn
Tin đã đưa