CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở
Thứ ba, 23/07/2019, 14:59 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở
Người gửi: Tôn Thất Quốc Minh Email: quocminh08@gmail.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Xin Sở xây dựng cho biết trông hồ sơ nộp Sở Xây dựng để xin thẩm định thiết kế cơ sở bao gồm những hồ sơ nào? và có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hay không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Tôn Thất Quốc Minh. Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: - Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ trình góp ý kiến về hồ sơ TKCS (bản chính). + Kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận (bản sao). + Đối với dự án phát triển nhà ở: Quyết định phê duyệt QHCT 1/500 hoặc văn bản cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc của cơ quan có thẩm quyền; Văn bản chấp thuận đầu tư của cấp thẩm quyền theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP; + Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường và PCCC - nếu có: (bản sao). + Thuyết minh và bản vẽ TKCS, hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình: (bản chính). + Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập TKCS: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập TKCS, nhà thầu khảo sát xây dựng; Chứng chỉ hành nghề của chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu); Biên bản nghiệm thu TKCS, khảo sát xây dựng (theo mẫu quy định tại NĐ 209/NĐ-CP)… + Các cơ sở pháp lý (hồ sơ, văn bản, hợp đồng…) liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án. b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
Số lượng lượt xem: 12707