title Chỉ đạo của lãnh đạo

Tọa đàm “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng” (InnoBuild)
Thứ tư, 20/05/2020, 06:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm trao đổi thảo luận và tìm kiếm ý tưởng, đối tác để giải quyết vấn đề liên quan đến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Xây dựng lập Kế hoạch tổ chức Tọa đàm: “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng - InnoBuild” với những nội dung cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (thời lượng: 01 buổi);

- Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng.

Chủ trì

Đồng chủ trì: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Xây dựng.

Đơn vị thực hiện

- Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở - Sở Khoa học và
Công nghệ

- Phòng Phát triển Đô thị - Sở Xây dựng.

Đơn vị phối hợp

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Xây dựng.

Các báo cáo tham luận tại buổi tọa đàm

- Thực trạng công tác quản lý Quy hoạch - Tài nguyên - Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cấp phép xây dựng - Sở Xây dựng).

- Thực trạng xả chất thải dầu, mỡ gây tắc nghẽn, hư hỏng hệ thống thoát nước đô thị (Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật – Sở Xây dựng).

- Giải pháp tích hợp thông tin địa chính vào nền tảng quản lý tích hợp thông tin quy hoạch, thông tin xây dựng và tài nguyên môi trường (Công ty Cổ phần VLAB).

- Giải pháp xử lý tình trạng dầu, mỡ gây tắc nghẽn, hư hỏng hệ thống thoát nước đô thị Phòng Thoát nước mưa (Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM).

- Hoạt động sản xuất và ứng dụng hố ga nhựa chống trào ngược để thay thế hố ga gạch trong hệ thống nước thải gia đình (Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Thuận Thiên).

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 5710
Tin mới hơn
Tin đã đưa