CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Ve thoi gian de duoc cap chung chi hanh nghe giam sat thi cong xay dung
Thứ ba, 23/07/2019, 04:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Ve thoi gian de duoc cap chung chi hanh nghe giam sat thi cong xay dung
Người gửi: Le Tan Duan Email: le_duan93@yahoo.com
Địa chỉ: 180 nguyen huu canh p22 binh thanh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Toi tot nghiep dai hoc 10/2010 da giam sat va thi cong hon 5 cong trinh xay dung. Vay den thang 10/2012 nay toi co du thoi gian de duoc cap chung chi hanh nghe gaim sat thi cong hay khong? Xin cam on quy co quan da tra loi cau hoi cua toi.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bạn Le Tan Duan, Vấn đề Bạn hỏi, Tổ Cấp chứng chỉ hành nghề (Phòng Quản lý Chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng) trả lời như sau: Theo quy định tại mục c, khoản 4, Điều 6 – Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, một trong những điều kiện để xem xét chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng là “đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.” Do đó, căn cứ vào thời gian kinh nghiệm và các công trình kinh nghiệm được kê khai trong bản khai kinh nghiệm và được xác nhận của đơn vị quản lý trục tiếp, bạn phải tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao thì sẽ được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.
Số lượng lượt xem: 262