Cải cách hành chính

title Cải cách hành chính 1

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố
Thứ sáu, 10/05/2019, 03:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 08/5/2019, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 1754/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố

Đính kèm file: Quyết định số 1754/QĐ-UBND 

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 1970
Tin đã đưa