CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công văn số 5870/SXD-VP ngày 25/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” (26/05/2022)
Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (14/10/2021)
Hướng dẫn tra cứu thông tin hồ sơ thủ tục hành chính (05/07/2021)
Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/06/2021)
Sở Xây dựng tổ chức tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021” (26/04/2021)
Quyết định số 354/QĐ-SXD-VLXD ngày 05/4/2021 của Sở Xây dựng về ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (05/04/2021)
Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 (22/03/2021)
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (09/03/2021)
Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố (05/06/2020)
Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức (12/05/2020)
Thông báo về việc chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử dịch vụ công mức độ 3, 4 tại Sở Xây dựng (04/03/2020)
Kế hoạch duy trì, cải tiến và xây dựng mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở Xây dựng năm 2020 (19/02/2020)
Triển khai “Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (14/02/2020)
Quyết định số 5392/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (28/12/2019)
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (12/12/2019)
Thông cáo báo chí số 15919/TCBC-SXD-VP ngày 06/12/2019 của Sở Xây dựng về việc ra mắt ứng dụng Sở Xây dựng trực tuyến – App mobile SXD247 (10/12/2019)
Ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 (23/10/2019)
Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV năm 2019  (10/09/2019)
Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2019 (10/06/2019)
Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” (03/06/2019)